Tambahan Mikronutrien

TraceIon - Origin Europe

TraceIon

Untuk membekalkan TE yang diperlukan terutamanya keadaan tanah keras, tanah berpasir atau tanah pH tinggi.

Tanaman buah-buahan, tanaman berdaun

Agroharta Fertilizer Sdn. Bhd.